Posts Tagged ‘rodzaje spółek osobowych’

Spółki to jedne z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą do nich wstąpić osoby prawne lub fizyczne, które będą ze sobą współpracowały w oparciu o umowę bądź też statut dotyczący spółki. Spółki mogą być kategoryzowane w zależności od poszczególnych cech. Najczęściej dzieli się je zwracając uwagę na rodzaj prawa, jakie determinuje zasady ich funkcjonowania. W związku z tym wymieniamy spółki handlowe działające w oparciu o prawo handlowe, spółki cywilnoprawne, spółki prawa administracyjnego czy też spółki paneuropejskie.

Dodatkowe podziały mogą występować w konkretnych kategoriach spółek. Zauważamy to głównie na podstawie spółek handlowych, wśród których występują te osobowe, w tym jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe, czyli te z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.

Najprostszą formą spółek są te cywilne. Charakteryzują się one tym, że są łatwe w założeniu. Zasady ich działania nie są skomplikowane, a odpowiedzialność wspólników jest tutaj jednakowa. Oznacza to, że zarówno w razie problemów odpowiadają zarówno majątkiem wspólnym firmy, jak i majątkiem prywatnym, przy czym każdy jest zobowiązany do takiego samego udziału w spłacaniu ewentualnych długów. Ważnym aspektem jest tu także to, że przy otwieraniu spółki cywilnej nie ma wymagań dotyczących kapitału zakładowego. W skład spółki wchodzą z reguły 2 wspólnicy, rzadziej jest ich 3.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej występujących. Może ją założyć dowolna liczba osób, przy czym reprezentowana jest jedynie przez ustalone przedstawicielstwo nazywane zarządem. Celem jej działania może być cokolwiek, co jest zgodne z prawem polskim. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, przy tej z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się kapitału zakładowego, który wynosi 5 tys zł. Odpowiedzialność za spółkę spoczywa na całym jej majątku.

Jeszcze jedną powszechną w Polsce spółką jest spółka partnerska, która powstaje jako połączenie specjalistów związanych ze sobą podobnym zawodem. To, jaki będzie to zawód jest dokładnie określone w stosownej uprawie. Do spółki partnerskiej należeć mogą wyłącznie osoby fizyczne. Część zobowiązań spółki jest traktowana jako odpowiedzialność spółki, a część jako odpowiedzialność konkretnych osób. Ma to miejsce wtedy, gdy szkody na rzecz spółki zostały spowodowane przez dane pracownika. Wtedy odpowiada on samodzielnie.

Ostatnią z najpopularniejszych spółek występujących w Polsce jest spółka komandytowa. Tworzą ją przynajmniej dwie osoby, choć dopuszcza się większą ilość partnerów biznesowych. Dwie osoby są jednak obowiązkowe ze względu na to, że jedna z nich musi być komandytariuszem, a druga komplementariuszem. Pierwszy z nich tylko częściowo odpowiada za zobowiązania powstałej spółki, a drugi musi liczyć się z tym, że odpowiedzialność spoczywa na całym jego majątku. Często zdarza się, że spółki tego typu łączą się ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, co sprawia, że obie te jednostki mogą działać bardziej wydajnie.

fdff